Au tehla 250 g

13 643,83

Zlatá medaila - Drevený kostolík Inovce ( 0,24 oz. čistého zlata)

409,37

Au tehla 2 g

122,97

Zlatá medaila - Drevený kostolík Brežany ( 0,24 oz. čistého zlata)

409,37

Au tehla 5 g

294,22

Au tehla 20 g

1 109,80