100 euro 2013 (0,21 oz)

393,35

Au tehla 1000 g

52 522,56

Repliky zlatých kremnických dukátov (1,52 oz čistého zlata)

2 756,36

Zlatá medaila - Drevený kostolík Brežany ( 0,24 oz. čistého zlata)

408,22

Au tehla 500 g

26 831,35