Blog post img

Video obhliadky | Aukcia 23 | Karol VII. Bavorský

Blog post img

Video obhliadky | Aukcia 23 | Karol VI

Blog post img

Video obhliadky | Aukcia 23 | Jozef I.

Blog post img

Video obhliadky | Aukcia 22

Blog post img

Fyzické alebo papierové zlato? Čo je doma, to sa počíta!

Čo je doma, to sa počíta!

Blog post img

Prezentačné video IAPN

Pozrite si naše prezentačné video, ktoré sme natočili pre členov organizácie IAPN

Blog post img

Jarné aukcie 2020 a obchodovanie s drahými kovmi

Pozrite si video s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa pripravovaných jarných aukcií 22 a 23 a tiež obchodovania s drahými kovmi

Blog post img

Medaily k návšteve cisára Františka Lotrinského v stredoslovenských banských mestách v roku 1751

Jednou z najvýznamnejších panovníckych návštev v stredoslovenských banských mestách bola návšteva cisára Františka Lotrinského, manžela cisárovnej Márie Terézie, ktorá sa uskutočnila v roku 1751.

Blog post img

Kremnický renesančný medailér Krištof Füssel a jeho tvorba

Krištof Füssel je osobnosťou, ktorá je iste známa každému, kto sa zaujíma o dejiny výtvarného umenia.

Blog post img

Neperforovaná je vzácna

Dvetisíc korunovú poukážku v roku 1945 vydala Slovenská národná banka a platila od 24.8.1945 do 31.10.1945.

Blog post img

Keltsko-dácka tetradrachma (unikát)

Keltsko-dácka tetradrachma, cca 1. stor. pred Kr., nález pravdepodobne z územia Sedmohradska.

Blog post img

Bratislavské mince Jozefa I.

Ako deväťročný bol 9.12.1687 korunovaný svätoštefánskou korunou v bratislavskom Dóme svätého Martina na uhorského kráľa.