Blog post img

Prezentačné video IAPN

Pozrite si naše prezentačné video, ktoré sme natočili pre členov organizácie IAPN

Blog post img

5. veľká československá súťaž

Milí priatelia, zberatelia. Aukčný dom Macho & Chlapovič bude organizovať daľšiu, v poradí piatu veľkú československú súťaž! Bude sa týkať aukcie 22, 23 ako aj internetovej. Takže je ozaj sa na čo tešiť

Blog post img

Jarné aukcie 2020 a obchodovanie s drahými kovmi

Pozrite si video s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa pripravovaných jarných aukcií 22 a 23 a tiež obchodovania s drahými kovmi

Blog post img

Predaj drahých kovov pozastavený

Blog post img

Medaily k návšteve cisára Františka Lotrinského v stredoslovenských banských mestách v roku 1751

Jednou z najvýznamnejších panovníckych návštev v stredoslovenských banských mestách bola návšteva cisára Františka Lotrinského, manžela cisárovnej Márie Terézie, ktorá sa uskutočnila v roku 1751.

Blog post img

Kremnický renesančný medailér Krištof Füssel a jeho tvorba

Krištof Füssel je osobnosťou, ktorá je iste známa každému, kto sa zaujíma o dejiny výtvarného umenia.

Blog post img

Neperforovaná je vzácna

Dvetisíc korunovú poukážku v roku 1945 vydala Slovenská národná banka a platila od 24.8.1945 do 31.10.1945.

Blog post img

Keltsko-dácka tetradrachma (unikát)

Keltsko-dácka tetradrachma, cca 1. stor. pred Kr., nález pravdepodobne z územia Sedmohradska.

Blog post img

Bratislavské mince Jozefa I.

Ako deväťročný bol 9.12.1687 korunovaný svätoštefánskou korunou v bratislavskom Dóme svätého Martina na uhorského kráľa.

Blog post img

Najstaršie uhorské medaily (2. časť)

Tvorba razených medailí v Uhorsku bola inšpirovaná nielen staršími medailérskymi dielami zahraničného pôvodu, ale i mincovou tvorbou.

Blog post img

Najstaršie uhorské medaily (1. časť)

Vývoj medailérskeho umenia trval celé stáročia. K predchodcom medailí môžme rátať rôzne medailóny, gemy, kovania, malé rezbárske a kamenárske reliéfne diela.

Blog post img

Bratislavské mince Leopolda I. (3 časť)

Šesťgrajciare začal raziť Georgius Cetto v roku 1675 - pozná štyri razidlá tohto ročníka, na ukážku na obr. č.1, čo je však zaujímavé lícne razidlo bol použité aj v roku 1676 obr.č.2.