Blog post img

Medaily a žetóny razené pri príležitosti bratislavskej korunovácie uhorského kráľa Karola III.

Hneď na úvod jedna poznámka k terminológii. Karol Habsburský (*1685 - † 1740) používal ako cisár meno Karol VI., ako uhorský kráľ bol však titulovaný ako Karol III.

Blog post img

Bratislavské korunovácie - úvod

Šesťnáste storočie znamenalo zlom nielen v uhorských dejinách, ale aj v dejinách Bratislavy. Po smrti kráľa Ľudovíta II. v bitke pri Moháči sa v roku 1526 rozpútal v krajine boj o moc.

Blog post img

Bratislavské mince Ferdinanda II.

Po smrti cisára Mateja II. v marci 1619 nastúpil Ferdinand II. Habsburský do čela monarchie a 28. augusta bol vo Frankfurte nad Mohanom zvolený rímskonemeckým cisárom (korunovaný tamtiež 9. septembra).

Blog post img

Bratislavské mince Ferdinanda I.

Ferdinand I. Habsburský, (* 10. marec 1503, zámok Alcalá de Henares pri Madride, † 25. júl 1564, Viedeň) bol rakúsky arcivojvoda, český (od r. 1526), uhorský (od r. 1526) a rímsky kráľ (od r. 1531), rímskonemecký cisár (od r. 1556), zakladateľ rakúskej línie Habsburgovcov, mladší syn kastílskeho kráľa a burgundského vojvodu Filipa I. a Johanny Kastílskej a Aragónskej, dedičky španielského trónu.

Blog post img

Pamätná minca k 50. výročiu založenia KSČS 1921-1971

V priebehu augusta 1970 bola Štátnou bankou Československou po dohode s ministerstvom financií ČSSR vypísaná obmedzená súťaž na umelecký návrh striebornej pamätnej 50 Kčs mince, ktorá má byť vydaná v máji 1971, pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Komunistickej strany Československa ( KSČ ).

Blog post img

Bratislavské mince - úvod

Za miesto vzniku najstarších mincí je právom označovaná Čína, kde boli zo začiatku používané symbolické kovové peniaze tvarov predmetov dennej potreby ako nože, rýle, časti odevu a pod. Neskôr dostali mince kruhovú podobu, kde v strede bol najskôr kruhový, neskôr štvorcový otvor a v poli boli nápisy – znaky.